Gescheiden zit- en rij-unit

Uit onderzoek blijkt dat rolstoelen niet altijd juist of optimaal zijn afgesteld. Vaak komt de positionering van de gebruiker ten opzichte van de rolstoel niet overeen. Dit kan leiden tot vervorming, onrust en moeizaam voortbewegen. Bij O4-rolstoelen zijn de zitting en het frame van elkaar gescheiden. Een interface, ofwel snelverstelling, koppelt deze elementen aan elkaar. Hierdoor kunnenn verstellingen en instellingen snel worden gedaan en is herinzetbaarheid eenvoudig te realiseren.

Antropometrie van de rolstoel

Wat zorgt ervoor dat een rolstoel goed zit? De primaire afmetingen van een rolstoel moeten nauwkeurig zijn afgestemd op de lichaamsmaten van een cliënt. Dankzij het door het O4 ontwikkelde maatsysteem voor rolstoelen, gebaseerd op de antropometrische gegevens van 1200 gemeten testpersonen, wordt dit mogelijk. De metingen zijn gedaan in samenwerking met TNO Technische Menskunde.

Prestaties meten

Uw cliënt moet gezond zitten in een rolstoel en er licht en energiezuinig mee rijden. De O4 rolstoelen maken dit mogelijk. Wij brengen de prestaties van onze rolstoelen zorgvuldig in kaart met de O4-4Punts weegschaal, de Energie-Ergometer en het Rolstoel-Hindernissenparcours.

contact

kontakt

contact

contact