Deze privacy verklaring is van toepassing op en geldend voor O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. respecteert jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden om 1. informatie te sturen over O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V., haar producten, diensten en service en 2. om verwerkt te worden bij de configuratie van rolstoelen. In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) , geef je met het indienen van je gegevens ons toestemming om deze informatie te bewaren in ons systeem.

Postadres
Markenweg 9, 7051 HS Varsseveld

Vestigingsadres
Markenweg 9, 7051 HS Varsseveld

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 090 76 744

Telefoon
+31 (0)315 – 396900

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. verstrekt.

O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw (mobiele) telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Afbeeldingen
- 3D Scans
- Instellingsgegevens (zit en rij) van uw rolstoel
- Medische gegevens en lichaamsmaten

O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe verwerkt enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om hulpmiddelen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren.

WAAROM O4 WHEELCHAIRS – WHEELS OVER EUROPE B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. verwerkt uw persoons- en rolstoelconfiguratiegegevens om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG O4 WHEELCHAIRS – WHEELS OVER EUROPE B.V. GEGEVENS BEWAART
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
Wat zijn cookies?

Daarnaast kan O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. door middel van het gebruik van cookies automatisch informatie verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website worden opgeslagen op de computer om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens een bezoek aan een website. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel dat veel websites niet goed meer werken zonder cookies.

GOOGLE ANALYTICS
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer Informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. heeft hier geen invloed op. O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@o4.eu. O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient er rekening mee te houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd, daar voor bepaalde gegevens een wettelijke bewaarplicht geldt.

BEVEILIGEN
O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V. op via info@o4.eu. https://www.rolstoel.nl / https://www.o4.eu / https://www.maatrolstoel / https://www.maatwerkrolstoel.nl / zijn websites van O4 Wheelchairs – Wheels Over Europe B.V.

contact

kontakt

contact

contact