Regelmatig komen wij interessante artikelen tegen, waarvan wij denken dat deze voor rolstoelgebruikers (en betrokkenen) interessant kunnen zijn. Zo op supportbeurs.nl, een platform met allerlei relevante informatie voor mensen die in het dagelijks leven wat extra ondersteuning nodig hebben. Lees hier het artikel: 5 tips voor aanvragers van hulpmiddelen

Zo lang mogelijk zelfstandig leven, wie wil dat nou niet? Hulpmiddelen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Er zijn allerlei middelen verkrijgbaar, van rolstoel tot scootmobiel en van incontinentie- tot stomamaterialen. Helaas verloopt het aanvraagproces van hulpmiddelen niet altijd doeltreffend en vlot. Zeker niet als er sprake is van een complexe hulpvraag. Het trage proces levert in de praktijk nog al eens vervelende problemen op...

Nieuwe brochure met tips en advies
Het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen moet sneller en correcter. Om daar een bijdrage aan te leveren, heeft Ieder(in) een brochure (zie link onderaan dit artikel) ontwikkeld met adviezen en tips voor iedereen die bij de aanvraag betrokken is. Dat is bijvoorbeeld de Wmo-consulent, die de aanvraag voor de gemeente beoordeelt, maar ook behandelaren en (revalidatie-)artsen, die advies geven over voorzieningen. En natuurlijk de aanvrager zelf!

Tips voor aanvragers van hulpmiddelen
Hieronder zetten we een aantal tips uit de brochure (zie onderstaande link) op een rijtje. De tips zijn specifiek bedoeld voor mensen met een complexe zorgvraag, die in dat kader een hulpmiddel aanvragen, maar kunnen ook  nuttig zijn voor mensen met een minder complexe zorgvraag.

1. Overleg met de behandelaar

Welk hulpmiddel past bij mij? Wmo-consulenten kunnen daarbij helpen. Maar overleggen met een arts of behandelaar is nog beter. Zij weten uit ervaring vaak precies welke voorziening het beste past bij jouw situatie.

2. Vraag hulpmiddelen tijdig aan

Neem zo snel mogelijk contact op met de gemeente als je het idee hebt dat je een hulpmiddel nodig hebt. Sommige voorzieningen hebben namelijk een langere levertijd of zijn niet snel geregeld. De gemeente is dan bovendien alvast op de hoogte van de aanvaag. Doe bij voorkeur een schriftelijke melding. Als het goed is, stuurt de gemeente binnen drie dagen een bevestiging terug.

3. Bereid het gesprek goed voor

De gemeente voert, naar aanleiding van de aanvraag, een ‘keukentafelgesprek’ met jou. Daarin komen onder meer jouw situatie, mogelijke hulpmiddelen en ondersteuning aan bod. Het is fijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld een familielid of onafhankelijke cliëntondersteuner. En: maak vooraf een persoonlijk plan. Daarin staat beschreven wat je kan, belangrijk vindt, enzovoorts. Het plan zorgt voor zelfvertrouwen. De brochure van Ieder(in) is verder handig om het gesprek met de gemeente aan te gaan. Hoe is het hulpmiddelenbeleid bijvoorbeeld geregeld?

4. Zoek eventueel verdere ondersteuning

Loopt het aanvraagproces toch vast? Is de aanvraag voor vergoeding van een hulpmiddel afgewezen? Of heb je een gevoel van ontevredenheid? Dan biedt het Juiste Loket mogelijk uitkomst. Dat loket valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en beantwoordt vragen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar niet (meer) weten waar zij terecht kunnen.

5. Praat met elkaar

De belangrijkste tip uit de brochure (zie onderstaande link) is echter gericht aan alle partijen: blijf met elkaar in gesprek en ga de samenwerking aan. Alleen dan komt er tijdig een passende oplossing!

Lees het originele artikel met enkele nuttige verwijzingen via deze link.

contact

contact

contact

kontakt

O4-Wheelchairs-5-tips-voor-het-aanvragen-van-een-hulpmiddel