Veel rolstoelgebruikers ervaren nog knelpunten bij hun ondersteuningsaanvraag van een hulpmiddel. Om die reden heeft een actieteam Hulpmiddelen, bestaande uit ruim vijftig verschillende partijen en ervaringsdeskundigen en geïnitieerd door minister Hugo de Jonge, een landelijk Normenkader Hulpmiddelen opgesteld. Het normenkader moet helpen de verstrekking en reparatie van hulpmiddelen te verbeteren.

Bij de verstrekking van hulpmiddelen zijn, naast de aanvragers zelf, veel partijen betrokken. In veel gevallen gaat de verstrekking en reparatie van hulpmiddelen goed en staat de cliënt centraal. Helaas is dat nog niet overal het geval. Vooral bij complexe en/of spoedeisende ondersteuningsvragen ervaren cliënten nog vaak knelpunten.

Drempels verlagen
Het is dus van cruciaal belang dat alle partijen in de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen samenwerken. Het normenkader moet hierbij helpen. Het kader bevat een set van gedeelde waarden die worden bewaakt door het bestuur van de betrokken partijen. Alle partijen verbinden zich hieraan door drempels te verlagen en de toegang, levering en het gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen te verbeteren.

De komende weken zullen wij dieper ingaan op de uitgangspunten die aan de basis liggen van het normenkader, en op de normen zelf. Dus houd onze website in de gaten!

contact

contact

contact

kontakt

Landelijk Normenkader moet verstrekking hulpmiddelen verbeteren