Op de website supportbeurs.nl kwamen wij onderstaand artikel tegen, gemaakt in samenwerking met Scouters. Een onderwerp wat onze klanten en geïnteresseerde rolstoelgebruikers ook steeds bij ons vaker ter sprake brengen. Mensen hebben hebben vaker de ervaring dat zij niet voldoende zelf kunnen kiezen voor een hulpmiddel wij goed bij hen past. Wat is jouw ervaring of wat heeft jouw voorkeur?

Zelf je hulpmiddel kiezen, dat heeft de voorkeur van de meeste zorgconsumenten. Bijna 50% koopt een hulpmiddel zelf of via het PGB, en iets meer dan 36% deed een beroep op de Wmo bij de aanschaf van het laatste hulpmiddel. Kan het hulpmiddel naar keuze niet aangeschaft worden via de Wmo, dan kopen mensen het product veelal zelf. Dat blijkt uit onderzoek van SupportBeurs.nl en zelfhulpsite Scouters, uitgevoerd onder 853 mensen.

Of het nu gaat om een hulpmiddel rond huisautomatisering, domotica, een hulpmiddel voor dagelijkse handelingen (ADL) of mobiliteit en vervoer: mensen geven duidelijk de voorkeur aan zelf kopen tegenover aanvragen via de Wmo of via een PGB. Voor de kleinere ADL-hulpmiddelen lijkt dat logisch: deze vallen anno 2018 ook vaak buiten de Wmo-vergoeding. Daarentegen kunnen hulpmiddelen rond mobiliteit en vervoer vaak wel vergoed worden door de Wmo. Toch betaalt ruim 42% dit soort hulpmiddelen zelf.

Voor 1 op de 3 zorgconsumenten geldt dat financiële ruimte in eerste instantie belangrijker is dan de (technische) mogelijkheden van een hulpmiddel.

Zelf kopen is zelf kiezen
De verklaring voor het hoge percentage zelf kopen? Zelf kunnen kiezen heeft de voorkeur en dat kon niet binnen de Wmo, aldus 36%. Dan zou ook kunnen worden gekozen voor een PGB, maar dat doet slechts 5%. Ook vergoedingen spelen een grote rol: voor 22% geldt dat de Wmo eigen bijdrage net zo hoog is als de kosten voor het zelf aanschaffen en dat zij om die reden zelf kopen.

Wel vergoeding mogelijk, dan vaak Wmo
Iets meer dan 36% heeft het laatste hulpmiddel wel aangeschaft via Wmo Zorg in Natura. Voor 7 op de 10 mensen die zo een hulpmiddel hebben aangevraagd geldt dat het hulpmiddel naar keuze zo werd vergoed. Voor 49% van de respondenten is het daarbij een voordeel dat de reparaties en onderhoud binnen Wmo Zorg in Natura geregeld zijn.

PGB bij 41% onbekend
Als het standaardpakket Wmo Zorg in Natura niet toereikend is, is een hulpmiddel aanvragen via het Persoons Gebonden Budget (PGB) een recht. Maar dat is lang niet altijd bekend: 41% van de respondenten geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Mogelijk is dit ook een van de redenen waarom maar 5% via een PGB een hulpmiddel aanschaft.

Vervoersmiddel meest aangeschaft en tevredenheid hoog
Uit het onderzoek blijkt ook dat hulpmiddelen rond vervoer en mobiliteit veruit het meest worden aangeschaft (66%), gevolgd door ADL (10%) en persoonlijke verzorging (8%). Van alle respondenten heeft de meerderheid het afgelopen jaar een hulpmiddel aangeschaft (57%). De tevredenheid met het recents aangeschafte hulpmiddel blijkt voldoende tot goed en wordt beoordeeld met gemiddeld een 7,8.

Klik op deze link om het originele artikel te lezen, daarnaast vind je er een interessante infografic 'hoe kom je tot de aanschaf van een hulpmiddel'

contact

contact

contact

kontakt

Logo schouters.nl