In samenwerking met Support Magazine deed rolstoelontwikkelaar O4 Wheelchairs onderzoek naar de grootste rolstoel gerelateerde problemen op het werk. Maar liefst viervijfde van de respondenten ervaart hinder van niet-aangepaste faciliteiten op hun huidige werkplek. Wc’s, deuren en evacuatieplannen vertonen de meeste gebreken. Bovendien geeft meer dan een kwart van de respondenten aan sociale problemen te ervaren op het werk.

Het toilet is met 72% veruit de grootste bron van zorg en problemen. De specifieke tekortkomingen variëren van een slechte bereikbaarheid tot oneigenlijk gebruik. Bijzonder is dat maar liefst 46% van alle wc-problemen wordt veroorzaakt door collega’s en bezoekers zonder beperking, die het nodig vinden het invalidentoilet te gebruiken. Iets wat met kordaat optreden en het creëren van bewustzijn onder alle werknemers, toch vrij gemakkelijk opgelost moet kunnen worden.

Als ik nodig moet, dan moet ik NU naar een toilet en kan dan niet eerst iemand zoeken die weet waar de sleutel ligt. Want de drama's die dan ontstaan hoef ik vast niet uit te leggen.   

Toegankelijkheid v.s. veiligheid

Een van de meest schokkende uitkomsten van ons onderzoek is dat zware deuren en ontoereikende evacuatiemiddelen ervoor zorgen dat veel rolstoelgebruikers zich niet veilig voelen op hun werkplek. De uitkomsten en adviezen voor de aanpak van dit probleem zijn opgenomen in een apart artikel: Veilige werkplek voor rolstoelgebruiker niet vanzelfsprekend.

‘We gaan ernaar kijken'

Het aankaarten van facilitaire tekortkomingen bij hun werkgever blijkt voor de meeste rolstoelgebruikers geen enkel probleem; 81% van de mensen met klachten heeft deze geuit. Helaas geeft slechts 11% van deze respondenten geeft aan van hun werkgever een serieuze reactie te hebben gekregen en dat het probleem ook daadwerkelijk werd opgelost. De meest gehoorde reactie is ‘We gaan ernaar kijken’, waarna er niets wordt ondernomen.

Werkgever huurt; wie is verantwoordelijk?

Wat nu als je werkgever een gebouw huurt, of enkele ruimtes in een ondernemersverzamelgebouw, of werkplekken in een flexplekkenkantoor? Wie is er dan verantwoordelijk voor facilitaire voorzieningen voor werknemers met een beperking? Over dat onderwerp blijkt veel onduidelijkheid te leven.
Wanneer een vergoeding van het UWV er niet inzit, zijn werkgevers die een pand huren, niet altijd in staat of welwillend om de hoge kosten te dragen. Begrijpelijk, aldus Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. “Als de werkgever besluit een ander pand te betrekken, blijft de dure investering achter. Helaas zie ik dat vastgoedeigenaren ook niet geneigd zijn de portemonnee te trekken.” Toch verwacht Janmaat dat slimme gebouweigenaren zullen inzien dat wanneer zij - zover mogelijk - hun gebouw toegankelijk maken, hun pand uiteindelijk beter en duurder te verhuren zal zijn.

In de whitepaper staan adviezen voor aanpak en subsidies

Sociale problematiek minder besproken met werkgever

28% van alle respondenten gaf aan sociale problemen te ervaren in de huidige werksituatie. Werkgevers zouden er goed aan doen om beter na te denken over locaties die worden gekozen voor uitjes, opleidingen en netwerkgelegenheden. 

Twee weken gelden een teamuitje. Chocolade bonbons maken, staand aan een hoge tafel op de tweede verdieping, alleen bereikbaar via een wenteltrap.

Ten slotte blijkt uit de open reacties dat werkgevers er goed aan zouden doen om een open sfeer te creëren waarin eerlijke dialoog centraal staat.

De meest stuitende anekdote was de keer dat ik in mijn witte jas (zittend in mijn rolstoel) onderweg was naar een patiënt. Een andere medewerker uit het ziekenhuis hield me staande en wilde weten waar ik naar toe ging, hoe ik aan die witte jas kwam, dat dit absoluut niet de bedoeling was en dat hij wel eens even mijn ‘leidinggevende’ wilde spreken.

Sociale problematiek rondom rolstoelafhankelijkheid blijkt een stuk minder te worden besproken met de werkgever dan problemen met voorzieningen; 63% ten opzichte van 81%.

Top 10 Facilitaire rolstoelproblemen op het werk

  1. Invalidentoilet    
  2. Deuren         
  3. Evacuatieplan
  4. Lift
  5. Invalidenparkeerplaats
  6. Koffieapparaat en ‘Nieuwe werken’
  7. Ontoegankelijke locatie/entree gebouw
  8. Printer/copier onbedienbaar
  9. Te krappe werkruimte
  10. Werkmaterialen onbereikbaar

Bij de flexplekken is het erg lastig om de computer te bedienen; het bureau staat vaak te hoog. Gezondere ‘traploopdagen’ waarop de lift buitenwerking is gesteld, zijn erg lastig.

In de whitepaper lees je alles over de uitkomsten van het onderzoek, alle cijfers en concrete problemen en mogelijke adviezen van experts.

Over het onderzoek

Als ontwikkelaar van high-end rolstoelen voor onder meer actieve, werkende rolstoelgebruikers, is het voor O4 Wheelchairs belangrijk zich te verdiepen in wat de werkende rolstoelgebruiker bezighoudt. Daarom heeft zij dit onderzoek opgezet. Voor de uitvoering heeft O4 Wheelchairs de samenwerking gezocht met Support Magazine.

133 mensen deden mee aan het onderzoek. Volgens berekeningen zouden er in Nederland ongeveer 250.000 mensen rolstoel gebonden zijn, waarvan een beperkt deel buitenshuis werkt. Hoewel het aantal respondenten niet als representatief geldt, geeft het dus wel een goed beeld van de problemen die er spelen op de werkvloer.

contact

kontakt

contact

contact

Toiletbezoek, zware deuren en evacueren grootste problemen voor werkende rolstoelers