Solliciteren is voor de meeste mensen zenuwslopend en onaangenaam. Maar wanneer je in een rolstoel zit, komen er naast je eigen zenuwen en onzekerheden extra obstakels bij. Namelijk de denkbeelden, angsten en onwetendheid van veel werkgevers. In deze blog geven we je aandachtspunten en informatiebronnen die je helpen slim te solliciteren in een rolstoel.

De brief: Vermarkt jezelf

Ervan uitgaande dat je solliciteert op een functie die je ondanks je lichamelijke beperking naar behoren kan uitoefenen, is het aan te raden om je rolstoel in je sollicitatiebrief buiten beschouwing te laten. Elke sollicitant zal immers in zijn brief enkel zijn beste kanten belichten; zijn zwakkere kanten komen tijdens een gesprek wel aan bod. Ben je ervan overtuigd dat jouw rolstoel je juist op een positieve manier onderscheidt van de andere sollicitanten? Wees er in dat geval wel op bedacht dat je in schrift heel erg sterk moet zijn om reguliere werkgevers ervan te overtuigen hardnekkige en vaak onbewuste vooroordelen te onderkennen en los te laten. ‘Veiliger’ is het om je andere unieke kwaliteiten onder het voetlicht te brengen.

Als je eenmaal uitgenodigd bent, zal je van tevoren even moeten bellen of mailen om te checken of de ruimte waar het sollicitatiegesprek plaatsvindt wel bereikbaar voor je is. Dat zorgt er direct voor dat de mensen die je zal spreken, zijn voorbereid op iemand in een rolstoel.

Als je lef hebt, handig bent met video (of iemand kent die handig is met video) en goed overkomt op camera: schrijf geen brief maar maak een sollicitatievideo waarin je jezelf pitcht als dé man of vrouw voor de functie. Tussen alle e-mails en brieven zal je zeker opvallen en je bent zelf in de regie om je rolstoel direct in de juiste context te plaatsen.  

Lees deze tips over het maken van een sollicitatievideo.

Bij binnenkomst: The elephant in the room

Eerste horde genomen: je bent uitgenodigd voor een gesprek. Als je je beperking niet hebt genoemd in je sollicitatiebrief, is het advies om het zo snel mogelijk na binnenkomst bespreekbaar te maken. Breng het - zodra je een logisch moment vindt – rustig in het gesprek: ‘ik zit dus in een rolstoel. Wat denkt u nu, als ik vragen mag?’ Doe het niet direct bij binnenkomst; focus je eerst op het geven van een zelfverzekerde hand, maak oogcontact en wees zoveel mogelijk jezelf. Als de spanning op dat moment al om te snijden is en de stilte pijnlijk, dan kan je de angel maar beter direct uit de situatie halen.

Wanneer je gesprekspartners je ‘gewoon’ ontvangen en beginnen met de vragen die ze hebben, moet je je beperking niet al te gedwongen ter sprake willen brengen. Toch is het absoluut raadzaam om het binnen 5 minuten te doen. Onderzoek wijst uit dat je als sollicitant gemiddeld zo’n 6 minuten hebt voordat je gesprekspartners een beslissing nemen. Zorg dus dat je binnen 5 minuten na binnenkomst bent begonnen je gesprekspartner te overtuigen dat jouw rolstoel je wellicht op sommige vlakken beperkt maar dat jij als geen ander die capaciteiten bezit waardoor jij kan uitblinken in deze functie. Onder geen beding moet jouw rolstoel of eventuele andere 'zwakheden' de overhand krijgen: focus je op je kwaliteiten!

In gesprek: wees proactief en licht ze voor

Welke denkbeelden en angsten over arbeidskrachten met een belemmering kunnen de mensen hebben die besluiten of jij wordt aangenomen? Dat varieert van ‘We hebben geen geschikte werkplek’ en ‘onze faciliteiten zijn niet geschikt en het kost veel geld om die om te bouwen’ tot ‘mensen in een rolstoel kunnen toch niks’ en ‘moeten collega’s je helpen om naar de wc te gaan?’ Het is aan jou om in een sollicitatiegesprek de belangrijkste bezwaren die samenhangen met je rolstoel, te benoemen en te onderkennen of te ontkrachten.

Lees je zoveel mogelijk in, in wat het voor de werkgever betekent als hij je aanneemt. Zorg dat je zoveel mogelijk weet over je eigen situatie en wat jouw potentiële werkgever moet, mag en kan. (zie De Voorbereiding) Ervan uitgaande dat het bedrijf nog niet eerder heeft overwogen iemand met een beperking aan te nemen, zal je de personen tegenover je het zo gemakkelijk mogelijk moeten maken. Er is namelijk een ingewikkeld woud aan regels, wetten en subsidies waar ze zich in zullen moeten verdiepen, wat zij niet hoeven doen als ze een kandidaat zonder beperking kiezen. Tip is dus: toon je in het eerste gesprek een gids in dat woud, laat zien dat je proactief bent en meedenkt. Dat zijn immers goede kwaliteiten voor elke sollicitant… 

Attendeer werkgevers erop dat zij altijd met hun vragen terecht kunnen bij het regionale werkgeversservicepunt.

De voorbereiding: denk als een werkgever (die niet in een rolstoel zit)

Naast de normale voorbereiding van een sollicitatiegesprek, moet je als rolstoelgebruiker een aantal concrete zaken over jouw situatie helder hebben en kunnen verwoorden:

  • Val je onder het doelgroepenregister of niet? Of je in het doelgroepenregister thuishoort is iets wat het UWV bepaalt. Zo ja, dan heeft je potentiële werkgever recht op allerlei soorten ondersteuning en subsidies. Daarnaast kan jij hem of haar helpen voldoen aan de quotumwet die is verbonden aan de banenafspraak. Je kunt gemakkelijk van tevoren opzoeken of het bedrijf waar je solliciteert hoort te voldoen aan de quotumwet, namelijk als het meer dan 25 werknemers heeft. Ook kleinere bedrijven worden aangespoord mensen uit de banenafspraak aan te nemen, maar zijn dat niet verplicht. Bedrijven die het alsnog doen, worden gezien als MBO (maatschappelijk betrokken ondernemen).
  • Val je niet onder het doelgroepenregister? Dan kan je nieuwe werkgever een aanvraag doen voor loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer.
  • Voor het aanpassen van je toekomstige werkplek of andere faciliteiten en hulpmiddelen kan je werkgever mogelijk een vergoeding aanvragen bij het UWV. Denk aan een rolstoeloprit, een aangepast toilet, elektrische deuren, een extra leuning bij de trap of een video-intercom. Voor dergelijke aanpassingen geldt enkel een vergoeding als de medewerker een Wajong-uitkering ontvangt. Lees hier meer. Een andere mogelijkheid is om ondersteuning bij voorzieningen aan te vragen via de WIA.
  • Krijg je momenteel een uitkering en merk je dat je potentiële nieuwe werkgever twijfelt of je de functie wel aankan? Stel hem of haar dan eens voor een proefplaatsing aan te vragen bij het UWV. Je draait dan twee maanden mee (gelijk een reguliere proeftijd) met behoud van uitkering. De werkgever betaalt dus niets. En jij hebt twee maanden om te laten zien wat je waard bent. Voorwaarde is wel dat je nieuwe werkgever de intentie op papier zet om je daarna voor minstens 6 maanden een dienstverband aan te bieden.
  • Weet je zelf niet zo goed wat je qua werk aankan? Of is de werkgever niet bereid om een intentie tot indienstneming op papier te zetten? Dan kan je hem of haar voorstellen jou een werkervaringsplaats aan te bieden, een soort stageplek voor bepaalde tijd. In goed overleg met het UWV behoud je dan je uitkering dus de werkgever hoeft je niet of nauwelijks te betalen. Voorwaarde van het behoud van je uitkering is wel dat je van je werkgever de nodige begeleiding krijgt en gedurende deze periode goed je taak- en urenbelastbaarheid in kaart brengt.

Enkele goede sites die je – denkende als een werkgever! - zeker even moet doorspitten op punten die passen bij jouw arbeidsbeperking:

www.samenvoordeklant.nl

https://www.denormaalstezaak.nl/inclusief-ondernemen/wat-inclusief-ondernemen/

www.uwv.nl/werkgevers

https://www.ondernemersplein.nl/ondernemen/personeel/verlaag-uw-loonkosten-met-subsidies-en-tegemoetkomingen/

Deze blog werd geschreven in samenwerking met Kitty van der Kroon, loopbaan- en reïntegratiedeskundige voor mensen met een beperking, onder meer voor Heliomare en het Dynamisch Bureau. Ook is zij eigenaar van het coaching- en loopbaanadviesbureau CCCWorks.

 

 

 

contact

kontakt

contact

contact

Slim solliciteren in een rolstoel - O4 WheelChairs