Zware deuren, hoge drempels, liften en aangepaste toiletten die oneigenlijk gebruikt worden, niet voor vol worden aangezien; je zou toch denken dat de ‘usual suspects’ van ontoegankelijkheid op de werkvloer inmiddels wel zijn opgelost in Nederland. Maar niets is minder waar. Daarom doen rolstoelontwikkelaar O4 Wheelchairs, Support Magazine, Onbeperkt aan de Slag en Wij Staan Op een gezamenlijk onderzoek naar de frustraties van werkende rolstoelers.

Initiator van het onderzoek, O4 Wheelchairs (ontwikkelaar van high-end maatwerk rolstoelen) staat vanwege haar Workhopper-stoel veel in contact met werkende rolstoelers. De adviseurs ontvangen regelmatig signalen dat Nederlandse werkgevers nog lang niet alles goed geregeld hebben als het om toegankelijkheid en inclusiviteit gaat. Daar komt bij dat het ‘nieuwe werken’, met bijvoorbeeld flexplekken en staand vergaderen, veelal niet werkt voor rolstoelers. Daarom doet O4 Wheelchairs samen met Support Magazine, Onbeperkt aan de Slag en Wij Staan Op, onderzoek naar de frustraties van rolstoelers op hun werk, zowel op facilitair als sociaal vlak. Met de resultaten willen de onderzoekspartijen werkgevend Nederland concreter voorlichten en werkende rolstoelers handvatten geven om hun problemen gemakkelijker bespreekbaar te maken bij hun werkgevers.  

Zit u in een rolstoel en werkt u? Doe dan mee aan dit onderzoek!

Onderzoek opgezet met ervaringsdeskundigen

Voor de opzet van het grote onderzoek heeft reeds een kleinschaliger onderzoek plaatsgevonden onder de panelleden van Support Magazine. De antwoorden van deze ervaringsdeskundigen bevestigen de noodzaak voor een grootschaliger onderzoek: maar liefst 88% (!) van de werkende panelleden in een rolstoel ervaart dat hun werkgevers en collega’s – meestal uit onwetendheid – geen rekening houden met hun beperking.

‘Het gebouw waar ik werk is redelijk goed toegankelijk. Toch zijn er hindernissen in de vorm van zware deuren, die vanuit een rolstoel moeilijk te openen zijn. Ook zijn er niet op iedere verdieping toegankelijke wc’s, of de wc wordt door de portier op slot gehouden ‘om oneigenlijk gebruik tegen te gaan’. Dat is geen probleem zolang de portier op zijn plek zit … Verder is er niet op iedere verdieping een evacuatiestoel, dus in geval van calamiteiten moet een bhv’er naar een andere verdieping om een stoel te vinden.’

‘Soms word ik niet uitgenodigd voor sociale activiteiten omdat collega’s denken dat het te vermoeiend voor me is. Of ze nodigen me wel uit maar houden er vervolgens geen rekening mee dat ik bij de gekozen locatie niet naar binnen kan.’ 

‘Als gemeenteraadslid word ik vaak geconfronteerd met ontoegankelijke vergaderlocaties en bijeenkomsten waar uitsluitend statafels staan.’

Dit zijn enkele antwoorden van de panelleden die illustreren hoe collega’s in een rolstoel beperkt worden in hun gebruik van facilitaire voorzieningen of werkbenodigdheden, of in hun deelname aan sociale gelegenheden. Met de antwoorden van de panelleden hebben we het huidige onderzoek alvast richting en focus gegeven.

Herkent u dingen? Of is het op uw werk juist heel goed geregeld? Doe mee aan dit onderzoek!

Er gaat heel veel wel goed!

De 88% hierboven moet wel genuanceerd worden. Meer dan de helft van de paneleden gaf namelijk aan slechts incidenteel problemen of frustraties rondom hun rolstoel te ervaren. Daarom vragen wij juist ook werkende rolstoelers die tevreden zijn, dit onderzoek in te vullen. Niet alleen om geen vertekend beeld te laten ontstaan, maar ook omdat we met de resultaten van dit onderzoek werkgevend Nederland van advies en tips willen voorzien. Dus naast de problemen zijn de goede voorbeelden van groot belang.

Het onderzoek duur ongeveer 10 minuten om af te ronden.

Zonder uw feedback is dit onderzoek waardeloos. Doe nu mee!

contact

kontakt

contact

contact

Onderzoek frustraties werken in een rolstoel