Om je leven in een rolstoel te moeten doorbrengen is niet niks. Het vergt in alle opzichten een groot aanpassingsvermogen van jou als rolstoelgebruiker. Een goede rolstoel is daarbij onmisbaar. Wat een rolstoel goed maakt, is per persoon verschillend. Welke rolstoel voor jou geschikt is hangt onder andere af van jouw ziektebeeld, je lichaamsbouw en -lengte, maar ook van hoe (intensief) je de rolstoel gebruikt en voor welke doeleinden. Maar hoe krijg je je gewenste rolstoel vergoed? In deze blog geven we je acht tips voor een slimme vergoedingsaanvraag.

Voor jou als rolstoelgebruiker is de rolstoel een verlengstuk van je leven. De rolstoel betekent je bewegingsvrijheid. Voordat je een rolstoel kiest en er een vergoedingsaanvraag voor indient, is het van belang om je goed te oriënteren. Je zit er immers wel een poosje aan vast! Over het algemeen doe je gemiddeld zo’n vijf tot zeven jaar met een rolstoel. Maar hoe zorg je ervoor dat je precies de rolstoel krijgt die je wilt?

1. Stel je eigen rolstoel samen
Allereerst moet  je je oriënteren op een rolstoel die het beste bij jou en je situatie past. Hiervoor kun je kijken naar de standaard rolstoelen die verkrijgbaar zijn via de gemeente, maar er is meer op de markt.

Met de handige configurator in de webshop van O4 Wheelchairs kun je heel eenvoudig jouw ideale rolstoel samenstellen. Jouw behoeften en wensen zijn hierin leidend. Nadat je de verschillende stappen hebt doorlopen, komt de voor jouw meest geschikte rolstoel uit de bus. Deze tool kan bovendien als onderbouwing dienen bij het aanvragen van een vergoeding voor jouw ideale rolstoel.

2. Vraag een gratis testweek aan
Je kunt bij O4 Wheelchairs ook een gratis Hopper-testweek aanvragen. In overleg kiezen we een model dat het beste bij jouw leven past en stellen de stoel zover mogelijk af aan jouw behoeften. Vervolgens mag je de rolstoel een week lang – gratis en geheel vrijblijvend – proberen. Zijn jij en de stoel nét geen match, maar zit de stoel al wel veel beter dan je oude? Dan probeer je een ander model en kijken we nog eens kritisch naar de afstellingen.

Is de testweek je goed bevallen en ervaar je bijvoorbeeld beduidend minder lichamelijke klachten dan voorheen door een betere zithouding en meer comfort of ondersteuning? Dan kun je dit als argument gebruiken bij het indienen van je vergoedingsaanvraag bij de gemeente.

3. Schrijf een Persoonlijk Plan
Voor de 'benodigde ondersteuning' gaat de gemeente af op het advies van de indicatiesteller. Een goede onderbouwing waarom je een bepaalde rolstoel wilt of nodig hebt, is dus essentieel bij een vergoedingsaanvraag.

Sinds 2015 biedt de wet hiervoor een handig hulpmiddel: het Persoonlijk Plan. Dit is een plan dat je zelf schrijft en indient bij je aanvraag om je kansen op en rechten voor vergoeding te vergroten. Let op: dit plan is niet verplicht! In het plan zet je uiteen welke ondersteuning volgens jou het beste past bij jou en jouw omstandigheden en ziektebeeld. Dit zijn: jouw behoeften, persoonskenmerken, wat je zelf zonder steun kunt doen etc.

Met het plan schrijf je dus min of meer je eigen indicatie. Je geeft aan wat je van de gemeente nodig hebt en waarom. Dat de gemeente dit wil weten is logisch; ze geven geen blanco cheques af. Voordat ze een beslissing nemen, moeten ze eerst een en ander bij jou nagaan. Het is dus zaak dat je dit plan hebt opgesteld voordat de gemeente bij jou langskomt voor een indicatiegesprek, omdat anders de gemeente in feite het persoonlijk plan voor je gaat schrijven.

4. Plan een keukentafelgesprek
Heb je een WMO-aanvraag ingediend bij de gemeente, dan volgt een ‘keukentafelgesprek’ voor een indicatiestelling. Er komt dan iemand van de gemeente – vaak is dit iemand van de gecontracteerde hulpmiddelenleverancier – bij je langs om je situatie te bespreken en samen te kijken naar een passende oplossing. In dit gesprek beargumenteer je waarom welke rolstoel wel en niet voldoet en laat het waar mogelijk ook zien.

5. Beargumenteer je aanvraag
Tijdens het keukentafelgesprek mag de gemeente een voorstel doen voor levering van een hulpmiddel in natura, gebaseerd op jouw persoonlijk plan, wensen en behoeften. Of dit een goed voorstel is, is aan jou als gebruiker om te beoordelen. Vind je van niet, dan is het aan jou om te beargumenteren waarom niet en kun je aangeven wat wel een passende oplossing zou zijn. De gemeente is vanuit de wet verplicht om mee te kijken naar het alternatief dat jij voorstelt. Als tegenvoorstel mag de gemeente ook weer een alternatief voorstellen. Als gebruiker zal jij dit voorstel ook weer serieus in overweging moeten nemen.

Het belangrijkste blijft dat de benodigde ondersteuning aansluit bij jouw situatie en je ziektebeeld en leidt tot een passende oplossing. Ook pijnklachten zijn een gegrond argument. Stel, je wilt vanwege rugklachten graag een O4-rolstoel omdat je de rugleuning kunt verstellen en hierdoor gemakkelijk van houding kunt veranderen. Dan kun je opvoeren dat de stoelen uit het standaardpakket niet voldoen. Wil je een stoel die buiten het standaard pakket valt alleen omdat je die mooier of luxer vindt, dan hoeft de gemeente daar geen gehoor aan te geven. Dit zijn geen gegronde argumenten.

  • Zorgmiddel in natura
    Je kunt een rolstoel in natura krijgen. Dit is niet altijd een standaard rolstoel. Buiten het standaard aanbod van de gemeente bestaat ook de mogelijkheid om alternatieven vergoed te krijgen. De gemeente is namelijk vanuit de Wmo-wetgeving verplicht om jou een passende verzorging te bieden.

Om een rolstoel vergoed te krijgen die buiten het standaard pakket valt, zul je moeten beargumenteren waarom die rolstoel wel voldoet en een rolstoel uit het standaard pakket niet. De argumenten die je aandraagt, moeten aansluiten bij je situatie en ziektebeeld.

  • Persoons Gebonden Budget
    Als rolstoelgebruiker kun je kiezen voor een Persoons Gebonden Budget. Hiermee kun je een zelf een rolstoel aanschaffen en ben je niet per se aangewezen op  het standaard pakket dat de gemeente heeft ingekocht. De Wmo schrijft voor dat het PGB 'toereikend' moet zijn. Je moet dus de benodigde ondersteuning kunnen inkopen met het budget dat de gemeente je toekent. Ook is het zaak dat je beargumenteert waarom een een PGB hoger dient te zijn wanneer dit nodig is.

Een PGB brengt ook een aantal voorwaarden en verplichtingen met zich mee. Zo moet je zelf het budget kunnen beheren en zelf ondersteuning kunnen inkopen en hulpverleners aansturen. Je kunt ook iemand machtigen om dit te doen. Verder dient de ondersteuning die je inkoopt, doeltreffend te zijn. Dat wil zeggen dat je er zelfstandiger door kunt leven. Ook moet de ondersteuning cliëntgericht en veilig zijn. Tenslotte moet je kunnen onderbouwen waarom je zelf ondersteuning wilt inkopen met een PGB. Heb je een hulpmiddel via PGB aangeschaft, dan zul je zelf het onderhoud en de reparaties moeten laten uitvoeren. Hiervoor ontvang je bij je PGB een vastgesteld budget voor.

6. Vraag om hulp bij je vergoedingsaanvraag
Ben je niet zo goed in het schrijven van zo’n plan, vraag dan iemand om je te helpen je aanvraag te onderbouwen, zoals je ergo-/fysiotherapeut. Hierbij is het van belang dat je de juiste (medische) argumenten opvoert. Op die manier vergroot je de kans dat je uiteindelijk de rolstoel krijgt die jij nodig hebt.

7. Vergoedingsaanvraag indienen
De volgende stap is het indienen van een vergoedingsaanvraag voor je gewenste rolstoel. Meestal doet een hulpmiddelenleverancier dit, nadat je weet welke rolstoel je wilt en nodig is en geconfigureerd is qua opties en maatvoering. De hulpmiddelenleverancier heeft dan een offerte van de fabrikant ontvangen.

8. Vraag een vergoeding bij UWV
Heb je een rolstoel nodig voor je werk, dan kun je eventueel ook een vergoeding aanvragen bij het UWV of gebruikmaken van een regeling die het UWV biedt. Dit kan soms ook als je geen uitkering van het UWV ontvangt. Om gebruik te maken van een regeling of om een vergoeding aan te vragen, moet je wel aan de algemene voorwaarden voldoen. Let wel: UWV vergoedt alleen de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. Het drempelbedrag vind je in de flyer Normbedragen Voorzieningen.

Laat je vooral niet ontmoedigen door het idee dat je jouw ideale rolstoel zelf moet bekostigen. Een rolstoel wordt in de meeste gevallen mede of volledig bekostigd door de gemeente of het UWV. Een gemeente kan jouw aanvraag voor een PGB ook niet zomaar weigeren. Heb je recht op een hulpmiddel via de gemeente, dan heb je recht op PGB. De keuze is altijd aan de aanvrager, niet aan de gemeente.

De weg naar een passende verzorging is zoals je merkt niet altijd eenvoudig. Een efficiënte of passende verzorging is in de ogen van de verstrekker anders dan van de ontvanger. Hoewel overheidsgeld verantwoord gespendeerd moet worden, moet dit tenminste vertalen in een hulpmiddel dat jou verder helpt en niet leidt tot meer problemen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om een juist hulpmiddel vergoed te krijgen. Het is een kwestie van jouw rechten kennen en niet zomaar opgeven!

Heb je hulp nodig? O4 Wheelchairs informeert van A tot Z bij het indienen van een vergoedingsaanvraag. Bovendien kun je bij ons alle modellen vrijblijvend uitproberen in ons O4 Experience Center in Varsseveld om je te oriënteren. Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vraag een gratis Hopper-testweek aan

contact

kontakt

contact

contact

Hoe krijg je jouw gewenste rolstoel vergoed?