• Hoe maak ik een persoonlijk evacuatieplan?

    Een persoonlijk evacuatieplan voert verder dan de algemene richtlijnen die elk bedrijf heeft in geval van nood of calamiteiten. Hoewel een algemeen evacuatieplan als doel heeft dat iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten, staat het niet altijd stil of bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers snel en veilig kunnen wegkomen. Een persoonlijk evacuatieplan is dus onontbeerlijk. Maar hoe ga je te werk bij het opstellen van een persoonlijk evacuatieplan?